• Rijeka structura d.o.o.

 • Građevinski projekti

 • Upravljanje projektima


Upoznajte nas

O nama


Tvrtka je osnovana 2008. godine kao specijalizirani projektni ured GP Krka d.d.

Tko smo

Mi smo tim projektanata s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju i izradi glavnih i izvedbenih građevinskih projekata.

Naš cilj

Cilj nam je investitorima i izvođačima u zadanim rokovima isporučivati projektnu dokumentaciju visoke kvalitete.

Čime se bavimo

Specijalizirani smo za izradu projektne dokumentacije za izvođenje svih tipova armiranobetonskih konstrukcija.

Naša vizija

Kvalitetna i na vrijeme napravljena projektna dokumentacija je bitan preduvjet za uspješnost svake građevinske investicije.

Realizirani projekti


U galeriji pogledajte neke od realiziranih projekata proteklih godina.

Naš tim projektanata


Kroz dugi niz godina specijalizirali smo se za projektiranje armiranobetonskih, montažnih i prednapregnutih konstrukcija. Izrađujemo glavne i izvedbene projekte, te detaljne radioničke nacrte za sve tipove armiranobetonskih konstrukcija.

Direktor

Ovlašteni projektant, ovl. G3071

email: branko.hriljac@gp-krk.hr

Branko Hriljac

dipl.ing.građ.

Voditelj proizvodnje montažnih elemenata

Ovlašteni projektant, ovl. G3529

email: ivan.martinas@rijekastructura.hr

Ivan Martinaš

dipl.ing.građ.

Projektant

Ovlašteni projektant, ovl. G3530

email: sinisa.sepic@rijekastructura.hr

Siniša Šepić

dipl.ing.građ.

Projektant

Ovlašteni projektant, ovl. G4896

email: ivica.spalj@rijekastructura.hr

Ivica Špalj

mag.ing.aedif.

Na projektima surađujemo s tvrtkama poput:


 • IPZ Uniprojekt d.o.o., Zagreb

  Projekti: ŽCGO Kaštijun, Pretovarna stanica Donji Picudo, Umag, Pretovarna stanica Griža, Buzet

 • Hidroplan d.o.o., Zagreb

  Projekti: ŽCGO Marišćina, Pretovarna stanica odlagališta Košambra, Poreč

 • Arhitektonski biro Turato d.o.o., Rijeka

  Projekti: OŠ Krk, DV Katarina Frankopan, Školska dvorana Krk, Novatec d.o.o. Labin, Hotel Navis na Preluci

 • P.R.I.N.G. projekt d.o.o., Rijeka

  Projekti: Narodne novine d.d., Montcommerce d.o.o., C.A.K. d.o.o., Higis d.o.o., Kimi commerce d.o.o., Energy pellets d.o.o.

Kontakt


Rijeka structura d.o.o.

Frana Supila 6, 51000 Rijeka, Croatia

OIB:21959669859 MB:0235639

IBAN: HR9824020061100528545

Projektni ured Krk. Adresa: Stjepana Radića 31, 51500 Krk, Croatia

Ured Krk
051/654-467
ivan.martinas@rijekastructura.hr