Županijski centri za gospodarenje otpadom

Marišćina i Kaštijun

Za Primorsko-goransku županiju centar za gospodarenje otpadom je na Marišćini a za Istarsku županiju centar za gospodarenje otpadom je Kaštijun. Centralni objekt oba županijska centra su postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO). Rijeka structura d.o.o. je projektirala glavne i izvedbene projekte MBO potrojenja kao i neke pomoće građevine županijskih centara.