Poslovno-skladišne hale

Raznih oblika, dimenzija i sadržaja

Dugačak je popis svih poslovno-skladišnih građevina koje su projektanti Rijeka structure d.o.o. projektirali. Projektiranje je počelo unutar GP Krka d.d. i nastavilo se u Rijeka structuri d.o.o.

Neki od projekata posljednjih godina napravljeni su za investitore: Narodne novine d.d., Advent d.o.o., Cedar d.o.o., S.I.C. d.o.o., Uljanik d.d., Montcommerce d.o.o., IN-DI d.o.o., A.B.S. d.o.o., Trgometal d.o.o., Istrakop d.o.o., GEC GP d.o.o., C.A.K. d.o.o, Neograf d.o.o. , Ghia Staff d.o.o., Higis d.o.o., Termobil Thermo King d.o.o., Etikgraf d.o.o., Clima Commerce d.o.o., Special d.o.o., Klanjac d.o.o., Metis d.d., Jasmin maziva d.o.o., Ličilac d.d., Eltor d.o.o., Namještaj Mima d.o.o., Ferro grupa d.o.o., Trio I d.o.o., Paška sirana d.d. ....