Shoping centri

Raznih investitora

Izradili smo kompletnu projektnu dokumentaciju i vodili gradnju više trgovačkih centara za razne investitore u Republici Hrvatskoj.

Neki od njih su: Kaufland, Bauhaus, Trgovina Krk, Mima namještaj, Kimi kommerce, Benussi, Cerini, Narodne novine itd.