Dvorane i stadioni

sportski sadržaji

Učestvovali smo u izradi projektne dokumentacije za dvoranu OŠ Krk, sportsku školsku dvoranu u Ravnoj Gori, sportsku dvoranu Čavle Mavrinci, tribine stadiona NK Pomorac i NK Grobničan.