Škole i vrtići

za naše najmlađe

Sudjelovali smo u dijelu projektiranja građevina namjenjenih za boravak naših najmlađih sugrađana:

Osnovna škola Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan u Krku, Dječji vrtić Baška, Dječji vrtić Drenova, Dječji vrtić Hreljin.